Startar nätverk av referenslabb

29 mars 2017

Det ska finnas nationella referenslaboratorier för 35 mikrobiologiska områden, bland dem blödarfebervirus, TBE-virus och antibiotikaresistenta bakterier. Det har Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 landsting och regioner tillsammans beslutat. ?På referenslaboratorierna ska det finnas speciell expertis för att ta emot patientprover med ovanligare frågeställningar och tekniskt krävande analyser ska kunna göras. Målet är att de ska vara utsedda den 1 juli i år. ?

Fullständig lista över ?områdena finns på:?
folkhalsomyndigheten.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida