smittspridning

Stor ökning av campylobacter

Stor ökning av campylobacter
Antalet inrapporterade fall av campylobacter har varit betydligt fler under november i år jämfört med tidigare år. Källa: Folkhälsomyndigheten

Kyckling misstänkt smittkälla. Prover jämförs för att undersöka om det är samma typ av bakterie som cirkulerar.

De senaste veckorna har ovanligt många personer i Sverige insjuknat på grund av campylobacter. Under november rapporterades dubbelt så många fall som vanligt under samma tid.

Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet tillsammans med de lokala smittskyddsenheterna och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ökningen av antalet fall bland människor sammanfaller med en ökning bland kycklingflockar och just kyckling misstänks därför vara smittkällan.

Prover från olika delar av landet jämförs nu för att se om det är samma typ av bakterie som cirkulerar.

Folkhälsomyndigheten påminner om vikten av god hand- och livsmedelshantering vid tillagning av kyckling:

  • Var noggrann med handhygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
  • Diska skärbräda och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Livsmedel som kan innehålla campylobacter ska tillagas så att hela köttet uppnår minst ca 70°C.
  • Undvik att dricka opastöriserad mjölk.

Campylobacter

  • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida