Laboratoriemedicin

Stora inkörningsproblem när Skåne byter analysinstrument

Stora inkörningsproblem när Skåne byter analysinstrument
Det nya analysinstrumentet Atellica installerades på Helsingborgs lasarett i höstas. Snart ska det finnas på alla sjukhus i Skåne. Foto: Peter Tran/Region Skåne.

Driftstopp, fördröjda provsvar och analyser som inte kunnat lämnas ut. Inkörningsproblemen har varit många för Region Skånes nya analysinstrument inom laboratoriemedicin. ”Vi har mått jättedåligt”, säger en av de biomedicinska analytikerna.

‒ Det första vi frågar när vi kommer till jobbet numera är: går alla maskinerna? Allra värst är det när man jobbar natt och det inte finns någon support. Vi är jättestressade över det här.

Så beskriver en av de biomedicinska analytikerna på Helsingborgs lasarett arbetssituationen efter att nya analysinstrument infördes hösten 2020.

Alla ska bytas

När det var dags att byta ut alla de gamla analysinsmaskinerna inom laboratoriemedicin i Region Skåne gjordes en offentlig upphandling som Siemens vann. För ett år sedan installerades systemet Atellica i Ängelholm. Därefter i Helsingborg, Trelleborg och Hässleholm. Kristianstad i juni i år. Efter sommaren är det dags för byte i Malmö följt av Landskrona, Ystad och Lund.

‒ Det är ett mycket omfattande arbete som involverar väldigt många medarbetare. Samtidigt som vi ska utbilda alla och lära oss de nya instrumenten krävs också ombyggnad av lokalerna. Och allt detta mitt under pandemin, säger Eva Arveström Larsson, verksamhetschef för Laboratoriemedicin bas i Region Skåne.

Hon erkänner utan omsvep att det har varit ett tungt år.

Försenade analyser

‒ Vi har haft stora inkörningsproblem som skapat mycket frustration hos medarbetarna. Det påverkar också vården om svaren blir försenade.

Flera händelseanalyser har gjorts på avvikelser. På grund av driftstörningar och stillastående instrument har bland annat troponin-analyser försenats för patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

‒ Förlängda svarstider för hjärtinfarktpatienter är allvarligt och oacceptabelt. Det är ansträngande både för de som väntar på svar och för våra medarbetare, säger Eva Arveström Larsson.

Vårdförbundet har anmält

I mars gjorde Vårdförbundets huvudskyddsombud en arbetsmiljöanmälan och påtalade att problemen leder till stress och oro. Dessutom hade bullernivån ökat och ombyggnationerna var inte klara. Arbetsmiljöverket avslog anmälan med hänvisning till att arbetsgivaren redan hade en handlingsplan för åtgärder.

‒ Nu arbetar vi tillsammans med ledningen och följer upp den handlingsplanen regelbundet, säger huvudskyddsombudet Kerstin Andersson.

I planen ingår bland annat utbildning och information, personligt utformade hörselskydd, intag av timanställda, driftsmöten, utökad support och förbättringar av den fysiska arbetsmiljön.

‒ Det är alltid inkörningsproblem när man byter maskiner och man behöver ha lite is i magen också. Men det är viktigt att supporten fungerar och att alla får den utbildning och det stöd som de behöver, säger Kerstin Andersson.

Flera har slutat

I Helsingborg har flera biomedicinska analytiker slutat det senaste året. Förutom löneläget nämns problemen med de nya analysinstrumenten som en orsak.

‒ Visserligen behövde de gamla maskinerna bytas ut, men de stod i alla fall inte stilla. Vi varnade dem för att köpa in det här systemet men de lyssnade inte på oss, säger en biomedicinsk analytiker som vill vara anonym.

Det här analyseras

  • Analyssystemet Atellica består av flera olika delar och hanterar de vanligast förekommande proverna inom klinisk kemi.
  • Bland annat analyseras kreatinin, kalium, natrium och klorid.
  • Andra prover som analyseras är till exempel albumin, crp, kolesterol och olika hormoner.

Efter stora problem den första tiden tycker verksamhetschefen Eva Arveström Larsson ändå att det har blivit bättre och att det går åt rätt håll. Hon hoppas att de lärdomar som dragits hittills ska göra att införandet av de nya analysmaskinerna fungerar smidigare när det blir dags för Malmö och Lund i höst.

‒ Ju fler som har fått utbildning och erfarenhet av instrumenten desto bättre. Det är viktigt att känna att man inte är ensam. Dessutom behövs god support från Siemens och vi kan efterfråga det bättre nu när vi känner till behovet, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida