Covid-19

Stort intresse för kopplingen mellan blodgrupp och covid

Stort intresse för kopplingen mellan blodgrupp och covid
Allt fler studier pekar på en något minskad risk att drabbas av covid-19 för de som har blodgrupp 0. Foto: Getty images.

Det har kommit nya studier som stödjer tesen att det finns en koppling mellan blodgrupp och risken att smittas med covid-19.

21 december 2020

Att blodgruppen påverkar risken att insjukna i olika sjukdomar är känt sedan tidigare. Nu försöker forskare världen över att förstå vilka som har störst risk att drabbas av covid-19. Den nya forskning som har kommit sedan Vårdfokus skrev om ämnet i juni visar att det fortfarande verkar troligt att de som har blodgrupp 0 smittas i lägre grad än de som har andra blodgrupper. De verkar inte heller drabbas lika allvarligt.

En stor dansk studie har tittat på blodgruppen hos närmare en halv miljon människor som testats för covid-19. Bland de som testades positivt var det färre som hade blodgrupp 0 och fler med blodgrupperna A, B och AB.

I den danska studien såg forskarna inga skillnader mellan A, B och AB. Forskningen har publicerats i tidskriften Blood Advances.

Ökad risk för allvarlig sjukdom

I en kanadensisk studie som inkluderar över 225 000 personer drar forskarna slutsatsen att de som har blodgrupp 0 har både något lägre risk att smittas av coronaviruset och även lägre risk att blir allvarligt sjuka eller avlida jämfört med de som har blodgrupperna A, B och AB.

Studien visar också att de som var Rh-negativa hade lite bättre skydd mot covid-19.

En annan kanadensisk studie bland kritiskt sjuka patienter med covid-19 som låg på sjukhus visar att de som hade blodgrupp A eller AB i högre grad behövde läggas i respirator och behövde dialys för njursvikt. De vistades också längre i tid på iva. Enligt forskarna tyder detta på att de drabbas allvarligare av viruset.

Ingen praktisk betydelse än

En metaanalys som gått igenom den forskning som finns på det här området kommer också fram till att blodgrupp 0 är förknippat med lägre risk för covid-19, medan framför allt blodgrupp A, men även B, är förknippat med högre risk. I denna genomgång av studier sägs också att Rh-positiva tycks ha högre risk.

Än så länge har de här rönen ingen praktisk betydelse i behandlingen av covid-19 och även om de som har blodgrupp 0 har en något lägre risk att drabbas så är det fortfarande många med den blodgruppen som får covid.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida