coronaviruset

Studie: Sjukvårdspersonal inte mer smittade

Studie: Sjukvårdspersonal inte mer smittade
Provtagningen har pågått den senaste månaden. Arkivbild: TT

Omkring 15 procent av stockholmarna är eller har varit smittade med viruset som orsakar covid-19. Den slutsatsen drar forskare efter att ha analyserat prover från tusentals anställda vid Karolinska universitetssjukhuset. Det är ingen skillnad mellan de som arbetar med patienter och de som inte gör det.

– Än så länge ser vi ingen signifikant skillnad mellan de som arbetar patientnära och de som arbetar inom till exempel it eller administration, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för studien.

11 000 har lämnat prov

Av 15 500 anställda vid Karolinska universitetssjukhuset har 11 000 hittills lämnat svalgprov för viruspåvisning med PCR samt blodprov för påvisning av antikroppar mot coronaviruset i blodet. Samtliga skulle vara symtomfria vid provtagningstillfället.

Läs också: Tusentals vårdanställda utan symtom testas

Nu har hälften av PCR-proverna analyserats och en tredjedel av antikroppsproverna. Det visar att 7 procent hade virus i svalget, 10 procent hade antikroppar i blodet och 2,4 procent hade både antikroppar och virus.

– Våra data pekar mot att 15 procent av Stockholms arbetande befolkning har eller har haft covidinfektion, säger Joakim Dillner.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Administratörer kontrollgrupp

När studien planerades ville man ha en kontrollgrupp för att se om det är någon skillnad i antal smittade mellan de som arbetar i vården och de som inte gör det.

– Vi bedömde att de anställda på Karolinska som inte arbetar med patienter har en situation som liknar stockholmare i allmänhet, därför är de vår kontrollgrupp, säger Joakim Dillner.

Och än så länge ser det alltså inte ut som att de som arbetar med patienter skulle ha blivit smittade i större utsträckning än de som arbetar med administrativa uppgifter. Det kan tolkas som att de skyddsåtgärder som vidtagits har varit ändamålsenliga, enligt Joakim Dillner.

– Ja, det får man nog säga. Vi tittade till exempel genast på om vi skulle ha fler smittade inom intensivvården till exempel, men det har vi inte.

Visste inte att de varit sjuka

En klar majoritet av de som testades positivt hade varit hemma och sjukskrivna för covid-19. Men det som överraskade forskarna var att det också fanns en grupp som blev förvånade när de fick höra att de bar på viruset eller hade antikroppar.

Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn/KI

– De hade ingen aning om att de varit infekterade. Det har ju diskuterats en hel del kring det här med asymtomatiskt smittade, om det finns personer som bär på smittan utan att ha några symtom alls. För att hitta dem måste man i princip ha en sådan här studie. Nu har vi hittat ett antal sådana personer och det behöver vi absolut titta närmare på. Vi vill bland annat veta hur många de är och om de verkligen varit helt symtomfria, säger Joakim Dillner.

Hur länge varar immuniteten?

En annan intressant fråga som många ställer sig är hur länge man har antikroppar och är immun mot viruset efter genomgången sjukdom. Från början var den här studien tänkt att ge en ögonblicksbild – men Joakim Dillner säger nu att det skulle vara intressant att följa upp resultaten just för att kunna se hur långvarigt immunsvaret är.

– Det är många som undrar, så vi planerar att göra en utvidgning längre fram. Men inga beslut är tagna ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida