Patientsäkerhet

Systemfel gör att vissa patienter riskerar få fel blodgrupp

Systemfel gör att vissa patienter riskerar få fel blodgrupp
Om patienten får blodkroppar med fel blodgrupp är risken för allvarliga komplikationer stor. Arkivbild: Mostphotos

I det datasystem som används i Region Skåne för att rekommendera blodgrupper vid blodtransfusioner går det inte att ange separata blodgrupper för erytrocyter respektive trombocyter. Det kan leda till allvarliga komplikationer.

10 augusti 2017

Det framgår av en lex Maria-anmälan som gjorts till Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo.

Anmälan handlar om utformningen av funktionen ”Rekommenderade blodgrupper för erytrocyter och trombocyter” i datasystemet DoReMi, som använts i många år inom Region Skåne.

I normalfallet får patienterna alltid samma blodgrupp för både erytrocyter och trombocyter. Men det finns några få undantag.

För en patient som är stamcellstransplanterad eller HLA-sensibiliserad kan det ibland behövas en annan blodgrupp för trombocyterna (blodplättarna) än för erytrocyterna (blodkropparna). Problemet är att om en sådan ändring görs ändras blodgruppen för båda.

För att undvika att patienten av misstag ska få erytrocyter med fel blodgrupp i ett senare skede måste personalen därefter omedelbart gå in i systemet och ta bort den tillfälliga blodrekommendationen. Om det inte görs är risken stor att det uppstår en allvarlig hemolys, det vill säga att blodkropparna slås sönder. I värsta fall avlider patienten.

Varför en anmälan av denna brist i systemet görs först nu är oklart, men enligt överläkare Jens Kjeldsen-Kragh på klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Region Skåne upptäcktes nyligen att någon hade glömt att ta bort en sådan tillfällig blodgruppsrekommendation – dock utan att någon patient drabbades.

– Det här är en brist i systemet som vi dragits med i många år, men mig veterligen är detta första gången som någon glömt bort att återställa blodrekommendationen, säger han.

Förutom att en lex Maria-anmälan gjorts till Ivo har verksamheten även krävt av leverantören att ändra i systemet så att det blir möjligt att samtidigt rekommendera olika blodgrupper för erytrocyter respektive trombocyter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida