Tomma platser på utbildningarna till biomedicinsk analytiker

Tomma platser på utbildningarna till biomedicinsk analytiker
Eftersom det är få sökande till biomedicinska analytikerprogrammet är antagningspoängen också låga. Arkivbild: Colourbox

Intresset för utbildningarna till biomedicinsk analytiker fortsätter att sjunka. Flera universitet och högskolor lyckas inte ens fylla de platser som finns. De låga lönerna anges som främsta orsak till varför de unga väljer bort utbildningen.

Biomedicinska analytiker spås en lysande arbetsmarknad. Bristen är redan stor och efterfrågan väntas öka.

Ändå ratas utbildningen när de unga söker till universitet och högskolor.

Färre sökande än tidigare

Efter den andra antagningsomgången står det klart att flera lärosäten kommer att ha tomma stolar på de utbildningar som börjar i höst.

  • I Umeå finns 50 platser (inklusive överintag) till inriktningen laboratoriemedicin. Bara 18 sökande har antagits. Till inriktningen klinisk fysiologi lyckas man nätt och jämt fylla platserna.
  • I Karlstad finns 30 platser, bara 18 är antagna.
  • Kalmar har 25 platser och bara 16 antagna.

– Vi har tyvärr haft väldigt få sökande i år, ännu lägre än tidigare, säger Agneta Lerner, universitetsadjunkt på utbildningen för biomedicinska analytiker vid Umeå universitet.

Dåligt löneläge

Att så få söker utbildningen tror hon beror på att det är många utbildningar som konkurrerar om de unga som har naturvetenskaplig bakgrund – och då har biomedicinska analytikerutbildningen svårt att hävda sig.

– Löneläget är ju verkligen inte bra, så det är svårt att locka unga att satsa tre år, säger Agneta Lerner.

Ingalill Gumaelius vid Karlstad universitet gör samma analys:

– Det är inte bara låg ingångslön utan också en dålig löneutveckling. Personer med många år i yrket har svårt att få upp sin lön, säger hon.

Kan ni göra något för att locka fler till utbildningarna?

– Ja, det är klart att vi kan göra mer reklam för yrket, det är ju tyvärr fortfarande många som inte vet vad en biomedicinsk analytiker gör.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida