norrbotten

Tre fall av missad livmoderhalscancer

Tre fall av missad livmoderhalscancer
Sammanlagt har 10 200 cellprover granskats på nytt. Arkivbild: Mostphotos

Omgranskningen av tiotusentals felanalyserade cellprover i Norrbotten är klar. Det visar sig nu att sammanlagt tre fall av livmoderhalscancer har upptäckts och 43 kvinnor har behandlats för allvarliga cellförändringar.

Vårdfokus berättade i maj om att Norrbottens läns landsting upptäckt att ett antal gynekologiska cellprover som tagits under 2015 hade felbedömts av en enskild cytodiagnostiker. Nu har 10 200 prov som hanterats av den berörda diagnostikern sedan 2010 analyserats på nytt.

Över 100 prover felbedömda

Av de omgranskade proverna har 111 felbedömts tidigare. I 61 fall hade cellförändringarna redan hittats och åtgärdats eller så var det lindriga förändringar. Men i tre fall har livmoderhalscancer upptäckts och 43 kvinnor har behövt få behandling för allvarliga cellförändringar.

– Vi förstår att det här har orsakat oro och lidande hos de drabbade och vi beklagar att de har behövt vara med om detta. Norrbottens läns landsting ser mycket allvarligt på det som inträffat, säger biträdande landstingsdirektör Jonas Thörnqvist.

Infört nya rutiner

Landstinget säger att man infört flera åtgärder för att undvika att liknande misstag ska kunna hända igen. Bland annat granskar samma cytodiagnostiker aldrig upprepade prover från samma patient.

– Diagnostikerna samarbetar dessutom mer och granskar en del prover tillsammans. Vi har också anställt en person som ansvarar för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte, säger Lena Norlund, länschef för laboratoriemedicin vid Norrbottens läns landsting.

Ett liknande fall med många felanalyserade prover har tidigare upptäckts i Jämtland. Den gången handlade det om att en cytodiagnostiker hade utfört för mycket arbete ensam. I det aktuella fallet i Norrbotten arbetade dock cytodiagnostikern inte ensam.

Läs mer om bakgrunden till de felanalyserade proverna här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida