Undersköterskor tar över när det saknas biomedicinska analytiker

Undersköterskor tar över när det saknas biomedicinska analytiker
I bland annat Värnamo har undersköterskor fått ta över provtagningen på vårdcentraler eftersom det är brist på biomedicinska analytiker. Foto: Ulf Huett

Stora problem att hitta biomedicinska analytiker till primärvården i Småland.

Till skillnad från många andra har primärvården i Jönköpings läns landsting ofta biomedicinska analytiker anställda för provtagning och analyser. Men svårigheterna att rekrytera framför allt till de mindre orterna gör att undersköterskor har fått ta över arbetsuppgifter.

– Det handlar framför allt om provtagning, men vi tror att de skulle kunna göra även enklare analyser, säger personalchefen Birgitta Wandin Ekström.

Oro för framtiden

Vårdförbundet ser med oro på utvecklingen, men har accepterat ett tillfälligt projekt med att låta undersköterskor gå in för att avlasta de biomedicinska analytiker som finns.

– Men i förlängningen är vi ju oroliga för att det här kommer att leda till att arbetsgivaren anställer undersköterskor och andra yrkesgrupper i stället för att höja lönerna och göra vårt yrke attraktivare så att det går att locka biomedicinska analytiker, säger Iréne Sjövall Sanned, biomedicinsk analytiker och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Jönköping.

Många avhopp

Det har länge varnats för brist på biomedicinska analytiker till följd av stora pensionsavgångar och för att det utbildas för få nya. I Jönköping har problemet blivit akut eftersom så stor del av studenterna hoppar av utbildningen.

– Vi rekryterar framför allt från Hälsohögskolan här i Jönköping, men med de stora avhopp som varit så examineras det alldeles för få, säger Birgitta Wandin Ekström.

Ungefär hälften av de 25-30 eleverna i varje årskull har hoppat av de senaste åren och det får konsekvenser under ett antal år framöver.

Låga förkunskaper

– Man sänkte kraven på förkunskaper i kemi och matte och det gör att eleverna inte har de förkunskaper som behövs för att klara den här ganska tuffa utbildningen, säger Iréne Sjövall Sanned.

Vårdfokus har tidigare berättat om hur låga intagningspoäng och det faktum att många inte har utbildningen som sitt förstahandsval gör att avhoppen blir många.  Under flera års tid har utbildningarna även haft få sökande totalt sett, men i höstas ökade de för första gången.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida