Väl godkänt för kritiserade utbildningar

Väl godkänt för kritiserade utbildningar
Biomedicinska studenter på KI har blivit bättre på metodik och statistik. Arkivbild: Mostphotos

Ifrågasatta universitetsutbildningar för biomedicinska analytiker får nu beröm för att ha tagit åt sig av kritiken.

9 oktober 2013

Lever högskoleutbildningarna upp till målen och ger studenterna rätt kunskaper? Detta ska den nya myndigheten Universitetskanslersämbetet hålla ordning på.

Förra året kritiserades Karolinska institutet, universitetet i Karlstad och Malmö högskola för att inte hålla tillräckligt hög kvalitet på sina utbildningar för biomedicinska analytiker.

Statistik och metodik

Bland annat ifrågasattes KI:s rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen eftersom studenterna inte verkade ha tillräckligt stora kunskaper om vetenskaplig metodik och statistik.

I dag redovisar Universitetskanslersämbetet delar av sin uppföljning av den här granskningen. Nu får KI och Karlstads universitet beröm för att de rättat till problemen och förbättrat kvaliteten på undervisningen som i dagsläget bedöms nå upp till satta mål.

Utnyttjat kritiken

– Rent generellt är det väldigt positivt att de kritiserade utbildningarna tagit detta på allvar och sett över sina utbildningar, säger Stella Annani, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Myndighetens syn på hur Malmö högskola hanterat kritiken och förbättrat sin utbildning för biomedicinska analytiker kommer att presenteras i december.

Granskar högskolorna

  • Sedan första januari i år har den nya myndigheten Universitetskanslersämbetet uppdraget att kvalitetssäkra högskoleutbildningarna, vilket tidigare sköttes av Högskoleverket.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida