Vårdförbundet gör tummen upp för förslagen i patologiutredningen

Vårdförbundet har länge efterfrågat en specialistutbildning för biomedicinska analytiker och är mycket nöjt med både det och andra förslag i utredningen om den svenska patologin.

– Jag är mycket nöjd, men vi förväntade oss inget mindre än detta ”åtgärdspaket”, säger Anne Berndt, ombudsman och ansvarig för biomedicinska analytikerfrågor inom Vårdförbundet.

Hon har själv har varit verksam som biomedicinsk analytiker och cytodiagnostiker inom patologin och vet att de problem som beskrivs i utredningen är allvarliga.

– Det är en helt riktig beskrivning utredarna har gett av problemen. Vi hade ett bra möte med referensgruppen i januari och det syns i rapporten att de lyssnade på oss och att vi fick gehör för våra åsikter, kommentarer och erfarenheter.

Anne Berndt tycker att utredningen på ett bra sätt beskriver att de legitimerade professionerna ska användas för de arbetsuppgifter som fordrar deras specialkompetens.

– Det är viktigt att använda rätt kompetens på rätt plats och att man får lön därefter.

Förslagen om specialistutbildning är exakt det som Vårdförbundet efterfrågade och Anne Berndt tycker att det är särskilt bra att utredaren flera gånger påpekar att åtgärderna ska göras i samverkan med berörda professioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida