ergonomi

Variation på labbet kan minska risken för belastningsskador

Variation på labbet kan minska risken för belastningsskador
Biomedicinska analytiker som arbetar med monotona arbetsuppgifter som pipettering riskerar att få belastningsskador. Foto: Getty images.

Pipettering är ett monotont arbete som man vet ökar risken för belastningsskador. Men vad händer om man växlar det repetitiva arbetet med mentala arbetsuppgifter? Det har forskare i Gävle tagit reda på.

Att det kan vara bra att växla mellan olika fysiska arbetsuppgifter för att undvika arbetsskador är känt, men i den här studien ville forskarna ta reda på hur det fungerar att växla mellan en fysisk och en mental arbetsuppgift.

— Våra försökspersoner hade alla erfarenhet av pipettering tidigare. Vi byggde upp en arbetsstation där de fick arbeta med pipettering i 7 minuter och sedan mentalt arbete i 3 minuter, berättar Susanna Mixter som är doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Återhämtade sig fysiskt

Växlingarna upprepades 10 gånger och det var olika svårighetsgrad på de mentala uppgifterna. Forskarna mätte trötthet och stress med olika metoder och deltagarna fick också skatta det själva. Resultaten tyder på att växlingen mellan fysiska och mentala arbetsuppgifter fungerar bra.

Susanna Mixter är doktorand i arbetshälsovetenskap och studerar belastningsskador vid Högskolan i Gävle. Foto: privat

— Vi kunde se att de återhämtade sig fysiskt när de gjorde de mentala uppgifterna och det oberoende av svårighetsgrad. Deltagarna blev inte heller stressade av de här växlingarna, säger Susanna Mixter.

I ett andra försök testade man att ha längre perioder med 14 minuter pipettering och 6 minuter problemlösning.

— En allmän åsikt bland försökspersonerna var att det var lite trevligare med de längre passen. Vi kunde också se att de var mindre stressade då, men fördelen med de snabbare växlingarna var att det fanns en tendens till lite lägre trötthet, säger Susanna Mixter.

Växlingar ett alternativ

Hon påpekar att i de här experimenten var pipetteringen förutsägbar och krävde ingen komplicerad tankeverksamhet och att det blir svårare att växla ofta mellan olika uppgifter om man håller på med något som är väldigt krångligt och komplicerat att sätta sig in i.

— Det finns så klart individuella variationer och dessutom spelar andra faktorer på arbetsplatsen in, som ledarskap, socialt stöd och så vidare. Men vad vi kan se är att växlingar mellan fysiskt och mentalt arbete skulle kunna vara ett alternativ till klassisk arbetsrotation, där man endast växlar mellan olika fysiska arbetsuppgifter, säger Susanna Mixter.

Forskargruppen vid centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle ser pipettering som en modell för repetitivt arbete och menar att resultaten kan översättas till andra liknande arbetsuppgifter. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Ergonomics.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida