Biomedicinsk laboratorievetenskap

WHO listar viktigaste analyserna

WHO listar viktigaste analyserna
I september i år väntas Anne Berndt blir ny ordförande för biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation IFBLS. Foto: Helena Mirsch

Världshälsoorganisationen, WHO, har för första gången satt samman en lista över vilka diagnostiska tester och analyser som behöver kunna göras i ett land för att hälso- och sjukvården ska fungera.

Listan – Model list of essential in vitro diagnostics – presenteras på WHO:s webbplats och innehåller 113 olika tester.

Hälften av dem är rutintester i form av olika blod- och urinprover. Exempelvis glukos, leverenzymer och antal vita och röda blodkroppar. Men även tester som bara görs enstaka gånger, som blodtypning i samband med blodtransfusion eller graviditetstest.

Sjukdomar som prioriteras

Den andra hälften består av tester för att kunna diagnostisera sjukdomar som WHO prioriterar: hiv, tuberkulos, malaria, hepatit b och c, hpv och syfilis.

Listan är enligt WHO ett viktigt komplement till en liknande WHO-förteckning över vilka läkemedel ett land behöver ha tillgång till för att kunna erbjuda människor rimlig hälso- och sjukvård. Den togs fram redan 1977.

– Listan påtalar hur viktig laboratoriemedicinen är för att ett land ska kunna erbjuda alla sina invånare en god hälso- och sjukvård, baserat på ländernas olika sjukdomspanoraman och prioriteringar, säger Anne Berndt som är förbundsombudman på Vårdförbundet.

Krävs rätt kompetens

I förordet till den nya listan säger WHO att det förutom de olika testerna också krävs ett integrerat och sammanhållet laboratoriesystem med rätt kompetens, utbildning, infrastruktur och kvalitetssäkring för att man inom sjukvården ska kunna ställa rätt diagnoser.

– Allt det ingår i biomedicinska analytikernas kunskapsområde. Förhoppningsvis kan det bidra till att vår profession får det fulla erkännandet i fler länder än i dag, säger Anne Berndt som i september i år väntas överta ordförandeskapet i biomedicinska analytikernas internationella yrkesorganisation IFBLS. 

Hon berättar att IFBLS har ombetts att delta i diskussionerna för att utveckla test-listan och revidera kommande WHO-dokument om bland annat blodprovstagning och planering och uppförande av laboratorier i utvecklingsländer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida