Ännu en chef slutar på Akademiska sjukhuset

Ännu en chef slutar på Akademiska sjukhuset
Michael Gårdebäck valde att lämna sin tjänst i dag. Foto: Akademiska sjukhuset

I dag lämnade ännu en chef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sin tjänst. Det är Michael Gårdebäck, divisionschef för akut- och rehabiliteringsdivisionen som slutar med hänvisning till att han inte har förtroende hos medarbetarna.

– Jag upplever att jag tyvärr inte längre har det grundförtroende från de medarbetare som behövs för att vi ska kunna nå målet att minska väntetiderna till under fyra timmar. Under dessa förutsättningar blir det för svårt att slutföra förändringarna och därför väljer jag att lämna mitt uppdrag, säger Michael Gårdebäck, divisionschef för akut- och rehabiliteringsdivisionen i ett pressmeddelande från sjukhuset.

Michael Gårdebäck lämnar sin tjänst redan i dag. Han har varit drivande i ett omfattande förändringsprojekt på akutmottagningen. Det har bland annat handlat om att försöka minska väntetiderna för patienterna till under fyra timmar.

Sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla, som själv har bestämt sig för att sluta, säger att hon har stor förståelse för Michael Gårdebäcks beslut.

– Michael Gårdebäck har på mitt uppdrag drivit och genomfört ett stort och viktigt förändringsarbete inom akutsjukvården. När man gör så kraftfulla åtgärder på mycket kort tid blir det tyvärr smärtsamt för många. Jag har stor förståelse för hans skäl till att lämna sitt uppdrag som divisionschef och jag stöder honom i detta.

Chefsläkare Ulf Hanson går in som tillförordnad divisionschef från och med i dag den 12 november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida