Arbetsmiljön allt mer individens ansvar

Använda hörselskydd eller sänka bullernivån? Två olika sätt att se på risker i arbetsmiljön råder, enligt forskaren Joel Rasmussen vid Örebro universitet. Hans forskning inom industrin visar att fokus flyttas alltmer från organisationens ansvar till hur individen ska undvika olyckor. Efter olyckor eller incidenter är det ledningen som definierar vad som har hänt. När den riktar fokus mot individers riskfyllda beteenden blir det en uppfattning som påverkar medarbetarnas självbild. De förminskar händelsen och tar på sig ansvaret.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida