Återkommande feedback ökar känslan av rättvisa

En hundralapps skillnad mellan två medarbetare har ett stort symbolvärde. Regelbunden återkoppling på arbetsinsatserna, tydliga och välkända bedömningskriterier och välgrundade motiveringar till fördelningen av lönen skapar känslan av en rättvis lönesättning.

Tydliga lönekriterier är grundläggande för att lönesättningen ska uppfattas som rättvis.

– Känslan för att det går juste till förstärks av tydliga lönekriterier, information, återkommande feedback och att ingen grupp gynnas framför någon annan.

Det säger Teresia Stråberg, forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Den individuella lönesättningen kräver att cheferna har ett stort mått social kompetens.

– När arbetsprestationer ständigt ska bedömas krävs en relation mellan chef och medarbetare. Det krävs också att chefen har god förmåga att resonera om löner och att hon kan ta de konflikter som kan uppstå kring lön.

Teresia Stråberg har tillsammans med andra forskare gjort en studie av rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning. Den visar att det är en stor utmaning att hitta opartiska bedömningsgrunder för anställda med arbetsuppgifter som är svåra att mäta – som i vården. Och ju mer svårbedömt, desto viktigare är det att personalen känner förtroende för lönesättande chefer.

I studien beskrivs vad som är viktigt för att anställda ska uppleva lönen som rättvis. Viktigt är till exempel att de känner sig delaktiga i löneprocessen och att den genomförs på ett konsekvent och noggrant sätt. Viktigt är också tydliga lönekriterier. Är de diffusa upplever medarbetarna att det är svårt för dem att påverka sin lön. Att beslutet om den nya lönen meddelas på ett ärligt och respektfullt sätt har också stor betydelsen för upplevelsen av rättvisa. Även ett negativt besked kan accepteras om det förmedlas på rätt sätt.

Forskarna undersökte också om ålder, personlighet och kön hade någon betydelse för känslan av rättvisa. Tydligast var sambandet mellan kön och rättviseupplevelser. Kanske förvånande var det fler kvinnor än män som ansåg att lönesättningen var rättvis. En förklaring som ges är att kvinnor har sämre självförtroende än män när det gäller den egna arbetsinsatsen.

Teresia Stråbergs uppfattning är inte att det är en generationsfråga.

– När jag undervisar händer det ofta att unga kvinnor kommer fram till mig och frågar vad de ska säga under sitt lönesamtal. Och jag vet också att när det kommer till att värdera sin egen insats så lägger sig kvinnor konsekvent ett par tusen kronor lägre än män på motsvarande post, säger hon.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.)

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida