Ledarskap

Bemanningsbristen är chefernas största problem

Bemanningsbristen är chefernas största problem
Vårdförbundets chefsspecialist, Marlene Helin Furbeck, har varit chef i vården i 25 år och vet hur det är att tvingas ägna sin tid till att lösa bemanningen.

Vårdens chefer behöver mer tid för medarbetarna och tydligare beslutsmandat. Men deras största problem är att så mycket tid går till att försöka lösa bemanningen. Det visar Vårdförbundet i den andra delen av sin chefsenkät.

I somras presenterade Vårdförbundet sin stora chefsenkät, i dag kom en andra del där chefernas svar på öppna frågor har analyserats. 1 340 chefs- och ledarmedlemmar har svarat på frågorna.

Enligt den nya enkäten ser cheferna flera stora utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård: att hitta nya arbetssätt, att hantera digitaliseringen och att möta en allt större grupp äldre invånare till exempel. Men den allra största utmaningen är bemanningsfrågan. Många tvingas lägga sin mesta arbetstid på att lösa kompetensförsörjningen i stället för att utveckla vården.

Fast i bemanningsfrågan

Marlene Helin Furbeck, chefsspecialist på Vårdförbundet med 25 års erfarenhet som chef i vården, vet vad det innebär.

– Första linjens chefer är fast i bemanningsfrågan, särskilt i dygnet runt verksamhet. För den som inte är i den situationen är det svårt att förstå hur komplext det är att försöka lösa bemanningen. Det gäller ju inte bara att få tag på en sjuksköterska utan det ska vara en med rätt kompetens – med erfarenhet av nattarbete om det gäller natten till exempel, säger hon.

Minst tid har första linjens chefer

Enkätfrågan om hur mycket tid de har till verksamhetsutveckling visar att cheferna avsätter mellan 10 och 30 procent av sin arbetstid till det. Minst tid till verksamhetsutveckling har första linjens chefer.

Cheferna i enkäten återkommer till hur svårt det är att rekrytera och behålla personal, i och med att de inte kan erbjuda attraktiva löner och arbetsvillkor. Flera lyfter problemet att behålla erfaren personal och oron för vad som händer när 50-talisterna går i pension. Det är ett problem som är påtagligt redan nu och som kommer att förvärras i framtiden, enligt cheferna.

Saknar beslutsmandat

Svaren på frågan Vilka faktorer bedömer du som viktigast för att kunna utöva ett bra ledarskap? visar att många chefer vill ha – men ofta saknar – tillräckligt beslutsmandat, tid för medarbetare, självständiga stödfunktioner och tillit och stöd.

Tilliten och stödet från egna chefer, chefskolleger och ledningsgrupp betyder mycket. Många svarar också att de har ett bra stöd. ”Det som gjort att jag orkat även när det var som jobbigast var stort förtroende från mina chefer, att mina åsikter vägde tungt och att jag kunde påverka”, skriver en av dem.

Precis som i den första delen av chefsenkäten konstateras att chefer behöver bättre förutsättningar. En viktig sådan är att ansvar och befogenheter överensstämmer.

– Ett exempel på att det inte överensstämmer är att första linjens chefer i de flesta regioner inte får sätta lön. Att inte ha det mandatet gör det svårare att rekrytera. Du kan tappa en person du vill anställa för att HR-avdelningen har en annan syn på lönesättning, säger Marlene Helin Furbeck.

Bättre strukturer behövs

Vårdförbundet anser att vårdens chefer står inför utmaningar som kräver långsiktighet och mod. För att de framgångsrikt ska kunna leda framtidens hälso- och sjukvård krävs bättre strukturer och metoder. Chefsspecialisten tycker det är dags att vården börja tänka mer på chefernas egen arbetsmiljö.

– Alltför många av första linjens chefer slutar sina uppdrag för att de inte orkar längre. För att orka behöver de mindre arbetsgrupper, mer administrativt stöd, närhet till sin egen chef och delaktighet i beslutsprocessen. Det är långsiktiga lösningar för framtidens hälso- och sjukvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida