Budorden ökade trivseln på akuten

Budorden ökade trivseln på akuten
— Ett vinnande koncept var att vi alltid stöttade varandra, utåt och uppåt, säger Sari Siirilä.

Deras arbetsplats hade en tuff jargong och många patientklagomål. Då började två vårdenhetschefer gemensamt driva ett förändringsarbete.

8 januari 2019

När sjuksköterskan Sari Siirilä och socionomen Hanna Svanström tillträdde sina chefstjänster för tre år sedan var Sahlgrenskas akutmottagning en arbetsplats med problem. Ledtiderna var långa och patientklagomålen alldeles för många. De nya vårdenhetscheferna var överens om målet: bättre vård — och att det skulle nås genom att fokusera på personalens arbetsmiljö.??

De började leda tillsammans och dela på personalansvaret. Den ena med ett sjuksköterskeperspektiv — mer inriktad mot omvårdnad, medicinska frågor och patientsäkerhet — och den andra mer inriktad mot utvecklingsarbete. Att de kompletterade varandra var en stor vinst i det gemensamma ledarskapet.?

Det första de gjorde var att noga välja ut och tillsätta åtta sektionsledare som alltid skulle vara på plats ute i vården. ?

Det andra var att göra personalen mer delaktig. Varenda beslut och omorganisation har diskuterats i mindre och större grupper, ledda av sektionsledarna.?

— Under arbetsplatsträffarna, som vi har varje vecka, har personalen fått diskutera olika förslag, som att dela upp akuten i mindre team. Sedan har sektionsledarna samlat in åsikterna. Vi hade inte klarat oss en enda dag utan personalens engagemang, säger Sari Siirilä.??

Nästa mål blev att förändra den tuffa ton personalen hade mot varandra och som också riskerade att påverka patienterna. Tillsammans skapade grupperna ett slags trivselkort, eller en värdegrund om man så vill.?

— Vi delades in i smågrupper och pratade om hur vi ville vara mot varandra. Först tänkte jag: ”vi är ju vuxna och ska väl inte behöva diskutera sådant här”. Men i och med att målen kommer från oss själva har det gjort stor skillnad och numera berättar vi om våra sex budord vid alla anställningsintervjuer.?

Vårdenhetschefernas gemensamma ledarskap blev en framgångsmodell och de båda nominerades till Årets ledare av Framtidsverket. Sedan dess har Hanna Svanström gått vidare till ett annat chefsjobb, men Sari Siirilä är kvar — där hon vill vara.?

— Jag har varit sjuksköterska inom akutsjukvården i många år och det är här jag har mitt hjärta, säger hon.??

Nu har Sari Siirilä en ny chefspartner, sjuksköterska som hon och mer lik henne. Hon ser fram emot att tillsammans med honom förvalta och utveckla den förändring som påbörjats. Akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset har blivit en arbetsplats med gott rykte, som numera inte har några problem att rekrytera personal.

Det här är akutens sex budord:

  • Beröm dina kolleger
  • Kommunicera
  • Gott bemötande mot alla
  • Respektera beslut som fattas
  • Ordning och reda
  • Flexibilitet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida