Chef på gruppboende fälldes för diskriminering och sextrakasserier

Chef på gruppboende fälldes för diskriminering och sextrakasserier
Anders Wilhelmsson, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, har företrätt de två mentalskötarna. Foto: Jenny Jarnestedt

En chef på ett särskilt boende för psykiskt sjuka har fällts i Arbetsdomstolen både för sexuella trakasserier och för etnisk diskriminering.

En arbetsledare på ett kommunalt boende för psykiskt sjuka i Helsingborgs kommun satte upp en teckning av sexuell karaktär i personalrummet.

Varken diskrimineringsombudsmannen, DO, eller Arbetsdomstolen, AD, anser att det bryter mot lagen. Men två kvinnliga mentalskötarna reagerade och sa ifrån.

Den dispyten och det faktum att de kände sig diskriminerade för sin etniska bakgrund gjorde att de båda omplacerades på egen begäran.

Mejlade sexteckning

Det hindrade inte chefen från att senare mejla teckningen till de båda kvinnorna.

– De hade sagt ifrån, och de arbetade inte längre kvar. Dessutom påtalade arbetsgivaren det olämpliga i att sätta upp sådana bilder på arbetsplatsen. Trots det tog chefen med kvinnorna i adresslistan när han mejlade teckningen till ett antal medarbetare, berättar Anders Wilhelmsson, jurist hos DO.

Själv har chefen förklarat att det var ett misstag. Men AD fällde honom för sexuella trakasserier.

Enligt Anders Wilhelmsson är anmälningar mot chefer om sexuella trakasserier inte särskilt vanliga. Och när det händer slutar det oftast med en förlikning. Det ligger ofta både i anmälarens och i arbetsgivarens intresse att ärendet inte går så långt som till domstol, anser han.

Fälld för etnisk diskriminering

Chefen fälldes också för etnisk diskriminering för att ha omnämnt de båda kvinnorna som ”kvinnorna från öst” – eller ”östflickorna”. Där går meningarna isär.

Helsingborgs kommuns juridiska ombud, advokat Gunnar Bergström, anser att chefen är trovärdig när han påstår att han har kallat de två medarbetarna för ”kvinnorna från öst”, vilket han anser är ett normalt språkbruk. Han anser att AD lagt ribban lågt och håller med den ledamot i domstolen som ansåg att det var ett harmlöst uttalande.

– Man kan fråga sig var gränsen går för vad som går an att säga eller kalla varandra på våra arbetsplatser? Skulle det vara nedsättande att säga ”flickorna från Göteborg”, säger Gunnar Bergström.

Men AD anser det belagt att åtminstone den ena av kvinnorna utsattes för trakasserier som hade med hennes etniska bakgrund att göra.

Inte längre chef

Den sextrakasserande chefen i Helsingborg, som är socialsekreterare, arbetar numera som samordnare utan något personalansvar.

– Han tänkte till och kom fram till att det där med att vara chef inte var något för honom. Både han och jag har också bett de två mentalskötarna om ursäkt, säger Dinah Åbinger, verksamhetschef inom socialförvaltningen i Helsingborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida