ledarskap

Chefer behöver mer stöd för att klara komplex roll

Chefer behöver mer stöd för att klara komplex roll
Gunilla Persson har ansvaret för det nya ledarskapsprogrammet i Region Östergötland

Snabbare tempo, begränsade resurser och en ökad omsättning på medarbetare kräver en strategi för hållbart ledarskap. Därför utvecklar Region Östergötland sitt ledarskapsprogram.

­­Vi ser att det är mer kravfyllt att vara chef i dag och det gäller inte minst första linjens chefer som ska hantera krav och förväntningar från ledning och medarbetare. Deras komplexa roll kräver mer stöd än tidigare, säger Gunilla Persson, hr-strateg med ansvar för regionens nya ledarskapsprogram.?

Det pågår under ett år och startar nu i december. Nytt är ett tydligare fokus på chefsrollen och på att leda tillsammans med andra. Även självkännedom ingår som en viktig del.?

Stora krav

— Framtidens chefer ska både kunna uppnå resultat inom givna tidsramar och vara intresserade av att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. De ska vara bra på att skapa nätverk och kunna samarbeta med chefskolleger, specialister och de egna medarbetarna.??

Gunilla Persson anser att dagens sjukvård kräver chefer som vet hur de ska få med sig medarbetarna i verksamhetens utveckling. Chefer som kan peka ut riktningen och samtidigt göra medarbetare delaktiga.?

Intern rekrytering

Många av de sjuksköterskor som är första linjens chefer rekryteras internt. En del byter arbetsplats, andra lämnar gemenskapen i arbetsgruppen för att bli chef över tidigare kolleger.?

— Det är en fråga som är viktig att reflektera kring i det förberedande chefsprogram som finns för medarbetare som ses som potentiella chefer.??

Högt tempo, snabb utveckling och mycket tid till bemanningsfrågor. Gunilla Persson anser att första linjens chefer ?behöver mer stöd än tidigare. Kan regionen erbjuda det??

— Tyvärr kan jag inte uttala mig om ifall vi kan erbjuda mer administrativt stöd. Det är en fråga som ägs av chefen tillsammans med överordnad chef. ?

Läs mer om Region Östergötlands chefsmodell:

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida