Chefer i äldrevården
ska utbildas i att leda

Värdighet i äldreomsorgen börjar med bättre ledarskap. Nu vill regeringen utbilda alla chefer.

Utan några speciella förkunskaper eller utbildningar fick sjuksköterskan Pia Castella börja som chef på ett privat äldreboende för sju år sedan. Hon fick hela ansvaret för ekonomi, personal och patienter. Som sjuksköterska var hon van vid att vara flexibel och ha ett operativt ledaransvar, men det var ändå mycket nytt att lära.

— Det är klart att det hade varit jättebra att få en grundläggande utbildning, säger Pia i dag. Men för mig har det varit viktigt att inse att man inte kan allt från början. Man ställs ofta inför nya problem som ska lösas och det krävs att man är ödmjuk inför varje situation.

De som arbetar som chefer inom äldreomsorgen har mycket varierande bakgrund. De flesta är inte sjuksköterskor som Pia, utan till exempel socionomer eller har en högskoleutbildning inom social omsorg. Men nu har regeringen beslutat att Socialstyrelsen ska utreda vilken typ av kunskap och kompetens som behövs och ta fram förslag till en nationell ledarskapsutbildning.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) anser att bättre förutsättningar för cheferna är en viktig pusselbit för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen.

— Chefernas utbildningar varierar förstås, men jag kan konstatera att enhetscheferna inte alltid har de förutsättningar som krävs för att styra och leda verksamheten, säger Maria Larsson.

Rektorsutbildningen ses som en modell för den nya äldrechefsutbildningen. Det är en högskoleutbildning på 30 poäng som syftar till att ge kunskap om rektorns ansvar enligt skollagen och läroplanen. Men det handlar också om att känna till och dela de grundläggande nationella värderingarna som styr skolan och att kunna omsätta dem i praktiken.

Just det är vad regeringen vill uppnå med en chefsutbildning inom äldreomsorgen. Den nyligen framlagda propositionen om värdigt liv i äldreomsorgen är en sådan nationell värdegrund som man vill att cheferna ska kunna omsätta i praktiken.

Pia Castella håller med om att det är viktigt med värderingsfrågorna och tycker att det är mycket fokus på dem.

— Vi har en gemensam värdegrund i vår förvaltning och som chef måste jag se till att föra ut den till medarbetarna. Varje medarbetare ska veta att vi har
en värdegrund och vad det innebär, säger hon.

Sedan 2006 är Pia Castella enhetschef för Samuelsbergshemmet, ett kommunalt äldreboende i Motala, där hon har personalansvar för 80 anställda. Genom åren har hon fått utbildningar av arbetsgivaren i till exempel konflikthantering, ledarskap och arbetsmiljöfrågor och med tiden kommer både erfarenheten och kunskapen.

— Man får söka kunskap och ta hjälp när det behövs. Vi har till exempel möjlighet att få stöd från konsulter i ekonomi och personalfrågor på social­förvaltningen. Men att hinna med att vara en bra chef för 80 personer är nästan omöjligt, hälften vore mer lagom för att få tid till medarbetarsamtal och annat.
Ändå är det inte länge sedan enhetscheferna inom äldreomsorgen i Motala hade personalansvar för 130 anställda.

— Det är jättebra med utbildning, men vi måste också få rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb som chefer, tycker Pia.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida