Chefer kan förändra med rätt stöd

29 februari 2008

Förändringsarbete initierat av mellanchefer har goda förutsättningar att bli hållbart eftersom de har en dialog med både medarbetare och ledning.

Det visar en doktorsavhandling av sociologen Kjerstin Larsson vid Linköpings universitet.
Men om mellancheferna ska kunna spela en viktig roll när det gäller att utveckla verksamheten behövs också egen förändringskompetens, delaktig personal och organisatoriska förutsättningar från ledningen.
Avhandlingen heter: Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida