Ledarskap

Hälften av cheferna saknar förutsättningar att göra ett bra jobb

Hälften av cheferna saknar förutsättningar att göra ett bra jobb
Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, vill förbättra stödet till chefsmedlemmarna. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets enkät visar att chefsmedlemmarna framför allt saknar administrativt stöd. Ordföranden Sineva Ribeiro vill hjälpa dem att driva frågan.

Omkring 1 500 chefer har svarat på Vårdförbundets enkät om hur de har det på jobbet. Deras tre största utmaningar handlar om att kunna rekrytera personal med rätt kompetens, om att kunna möta ökade förväntningar från patienter och om kunna skapa en god arbetsmiljö för personalen.

Personalansvar för 50

Hälften svarar att de har rätt förutsättningar att utföra ett bra arbete. Men lika många anser alltså att de saknar förutsättningar. Var femte chef har ett personalansvar för över 50 medarbetare.

– Vårdförbundet måste bli bättre på att ge stöd när det gäller chefers villkor och förutsättningar. För några år sedan kom Socialstyrelsens rapport om att chefer inte borde ha ansvar för mer än 30 medarbetare. Det är ett krav som vi ska hjälpa dem att driva i samtal med arbetsgivarna, säger Sineva Ribeiro.

Hon presenterade resultaten från chefsenkäten under Kvalitetsmässan i Göteborg i går och många kom för att lyssna.

Stötta cheferna

När hon berättade om enkäten passade hon på att ställa en fråga till publiken: Vilken typ av stödresurser är viktigast för er? Svaret var entydigt: ”Det vi saknar allra mest är administrativa stödfunktioner”.

De som saknar rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete har alltför många administrativa arbetsuppgifter, står inför ständiga bemanningsproblem och saknar mandat från ledningen eller anser att ett övermäktigt uppdrag begränsar ledarrollen. De saknar också tid till egen reflektion.

– Vi i Vårdförbundet ska fundera vidare hur vi kan stötta cheferna på bästa sätt, säger Sineva Ribeiro.

Trots budgetåtstramningar, bemanningsbrist och rekryteringssvårigheter anser ändå sju av tio chefer att de i stor eller mycket stor utsträckning kan bidra till en positiv utvecklingen av vården.

Förvånande resultat

– Är det något i enkätsvaren som förvånar mig så är det just det; att de tycker att de har det bra. De svarar att arbetet innebär positiva utmaningar och ser en hel del möjligheter. Jag hade förväntat mig att de skulle må sämre, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

I enkäten har cheferna bidragit med över 1 000 öppna svar på frågan om vad som är bäst med att vara chef i vården. De vanligast återkommande orden är ”medarbetarna” och ”utveckling”. ”Att få leda välutbildade människor som trots stor arbetsbörda har så många idéer för att förbättra vården”, skriver en chef.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida