Chefsstöd behövs för att orka

Brist på socialt stöd, framför allt från chefer, är en anledning till att personer lämnar arbetslivet innan de har fyllt 65. Det visar Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetslivet. Enligt forskning är risken för att inte orka till pensionen större för personer som arbetar inom så kallade kontaktyrken. Störst är risken för kvinnorna. ?Läs mer: http://korta.nu/chefsstod

7 januari 2015
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida