ledarskap

Vill ge chefer stöd i tuff roll

Vill ge chefer stöd i tuff roll
Marianne Hiller, Ellen Salén Wettergren och Torbjörn Severin vill att det blir tydligt vad Vårdförbundet kan göra för chefer. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundet har anställt tre chefsspecialister som nu förbereder sig för att åka ut och möta chefer som vill ha stöd.

De nya chefsspecialisterna, Marianne Hiller, Ellen Salén Wettergren och Torbjörn Severin ska stötta chefer som är medlemmar i Vårdförbundet.

— Vi ska utgå från deras vardag och erbjuda råd och stöd utifrån vad den kräver, säger Ellen Salén Wettergren.?

De kommer att möta chefer på deras arbetsplatser och erbjuda kollegi­ala mötesplatser i form av nätverksträffar. Chefsspecialisterna är placerade i Stockholm och Malmö, men har hela landet som sitt upptagningsområde.??

Tufft uppdrag

Marianne Hiller vill bidra till att fler chefer i vården förstår värdet av att vara med i förbundet.?

— Mellancheferna är en viktig grupp för oss och jag vill att det ska bli tydligt hur vi kan vara viktiga för dem också. Att vara första linjens chef är ett tufft uppdrag som ställer höga krav på kreativitet, säger hon.?

De har identifierat några områden; ansvar för ett för stort antal med­arbetare till exempel. Socialstyrelsen säger att över 30 är fler än vad en chef hinner med. I vården är det inte ovanligt med över 40 medarbetare i arbetsgruppen.?

Brist på administrativa stödfunktioner är ett annat. Chefsspecialisternas kunskap om medlemsgruppen säger dem att alltför många sitter kvar på kvällarna för att sköta det administrativa — som tar en allt större del av arbetstiden. ??

Har tappat chefsmedlemmar

Vårdförbundet har tappat många chefsmedlemmar de senaste tio åren. De nya chefsspecialisterna vet att det kan vara svårt att söka stöd hos förtroendevalda som även representerar medarbetarna. De ser behovet av en egen chefsorganisation i förbundet. ?

— Vi får ofta höra från cheferna att det finns intressekonflikter mellan dem och förbundet. Inom företagshälso­vården, där jag har min bakgrund, har cheferna en egen mottagning, säger Ellen Salén Wettergren.

?Ett första mål är att träffa så många chefer som möjligt. För Torbjörn Severin är mötet med den enskilda medlemmen viktigast i uppdraget.?

— Det är så givande att få träffa cheferna på deras arbetsplatser. Och så bra att kunna säga: ”nu kommer vi till er” i stället för: ”hör av dig om du behöver hjälp”.

?Han hoppas att chefsspecialisterna kan fungera som bollplank och som lotsar till den kunskap som finns inom Vårdförbundet.??

Utbildade coacher

Både Marianne Hiller och Ellen Salén Wettergren är utbildade coacher. De beskriver coachningen som ett förhållningssätt där de med hjälp av kraftfulla frågor får chefer att se egna styrkor och nya perspektiv.?

— Det kan handla om vad som är rimligt och inte rimligt. Den som inte fått rätt förutsättningar att utöva ett gott ledarskap ska inte kräva det av sig själv, säger Ellen Salén Wettergren.


Marianne Hiller 
har varit föroendevald för chefer i Vårdförbundet. Är certifierad internationell coach via International coach federation, ICF.

Ellen Salén Wettergren har varit sjuksköterska inom företagshälsovården och är diplomerad coach via ICF.

Torbjörn Severin tidigare utbildningsansvarig i Vårdförbundet. Har lång egen chefs­erfarenhet, bland annat som primärvårdschef i Värmland.

Fakta

Du hittar chefsstödjarna på facebook, på sidan Vårdförbundet chef

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida