Coach. Först bekräftelse – sedan utveckling

Dialogen mellan chef och medarbetare ska vara så öppen att medarbetaren ska våga berätta om något är fel. Microsofts grundare Bill Gates brukar säga: ”I´m hungry for bad news”. Det berättar den amerikanske ledarskapscoachen Michael Hall i tidningen Ingenjören. Michael Hall är psykolog och har varit i Sverige för att föreläsa om ledarskap utifrån en modell som kallas metacoachning. En av hans teorier är att det goda medarbetarskapet inte kan uppnås förrän medarbetarnas behov av trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande har uppfyllts. ?

Michael Hall skriver om ledarskap i boken: Unleashing leadership. Self-actualizing leaders and companies.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida