Ledarskap

De bjuder in till delaktighet

De bjuder in till delaktighet
Joacim Hägglöf, Helena Fager och Sabina Johansson vill göra patienterna mer delaktiga. Foto: Maria Ejd

Cheferna vid den psykiatriska kliniken i Eksjö driver ett projekt där målet är att öka tryggheten när patienten läggs in.?

Cheferna vill skapa trygghet för patienten när information förs över från akuten till slutenvården. ?

— Tidigare fick avdelningspersonalen rapport från akutpersonalen via telefon. Vi ville hitta ett sätt att skapa delaktighet och nu kommer avdelningspersonalen ner till akuten där överrapporteringen sker tillsammans med patienten, och ibland med närstående, berättar Helena Fager, sektionschef på den psykiatriska kliniken.?

En poäng är att patienten då ges möjlighet att själv berätta om det som sägs överensstämmer med den egna känslan. När förbättringsarbetet inleddes fanns en oro hos personalen för att det inte skulle passa alla patienter.

??— Det fanns farhågor om att en del inte skulle vara kapabla att lyssna till vad personalen sa om deras hälsa och att de inte skulle kunna svara på frågan ”är det så här du mår?”, säger Sabina Johansson, vårdenhetschef på akutmottagningen.?

Det har man löst genom att, i de fall det inte passar, rapportera utanför rummet.

?— Vi måste hela tiden fråga oss vad som är bäst för patienten i stället för att utgå från vårdens behov, säger Helena Fager.?

Farhågan om att det skulle ta tid från en redan stressig vardag har kommit på skam, för i längden sparar man tid på att få patientens berättelse i ett tidigt skede.

??Enligt Joacim Hägglöf, vårdenhetschef på den psykiatriska mottagningen, underlättas deras förbättringsarbete genom att personcentrerad vård är ett förhållningssätt som prioriteras av klinikens ledningsgrupp. Målet är att all personal på psykiatriska kliniken ska delta i Vårdförbundets studiecirkel om personcentrerad vård.

Mer inspiration

?Läs mer om projektet Öppna samtal vid överrapportering och om de övriga projekten på Vårdförbundets inspirationsdag: https://tinyurl.com/vfchef

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida