”Det blev inte så tufft som befarat”

Trots varsel och schemaändringar går sjukhuset i Varberg back med miljontals kronor i månaden. Sjukhuschef Kristina Wallentin pustar ändå ut och konstaterar att ingen fast anställd har tvingats gå till följd av besparingarna.

22 september 2009

Mitt under industrisemestern skickades varslen ut till 27 långtidsvikarierande sjuksköterskor.

–?Vi bedömde att vi inte hade möjlighet eller råd att vänta till efter semesterperioden, säger Kristina Wallentin.

Men det tunga beslutet att säga upp fast personal som hon bävade inför under våren (Liv 3/09) uteblev.

–?Det är betydligt värre att säga upp tillsvidareanställda och i ljuset av hur det här har utvecklats så blev det inte så tufft.

I slutet av augusti, när sjukhusets förhandlingar med Vårdförbundet var klara, blev det klart att samtliga sjuksköterskor skulle erbjudas återanställning i form av kortare och längre vikariat. Kristina Wallentin är splittrad.

–?Det känns gott att kunna erbjuda vikariaten och det känns väldigt bra att inte behöva skicka ut någon i arbetslöshet. Samtidigt har jag ett uppdrag från landstinget – och det är att sänka kostnaderna och fortsätta att bedriva en effektiv, säker och god vård. Om jag inte är beredd att göra det kan jag inte vara kvar på mitt jobb.

Och fler besparingar presenterades under sommaren; varsel av cirka 20 korttidsvikarierande sjuksköterskor, schemalagd tjänstgöring varannan helg och försök till omreglering av veckoarbetstiden.

–?Det innebär färre personer runt vårdsängen, sämre vård och sämre arbetsmiljö. De har väl lyft på alla stenar och alla vet att personalen är den stora kostnaden. Vi tycker dock att man ska fokusera på annan personal än vårdpersonal om man vill fortsätta att erbjuda god och säker vård, säger Gunnel Persson, ordförande för Vårdförbundet avdelning i Halland.

Med de genomförda besparingarna har sjukhuset i Varberg underskott minskat från 7 till 3,4 miljoner kronor i månaden och Kristina Wallentin hoppas på att nå ett nollresultat till nyår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida