Dialog måste få ta tid

På Hässleholms sjukhus och i primärvården nordost Skåne ska enhetschefer, verksamhetschefer och fackliga representanter bli bättre på att samtala om hur det är på arbetsplatsen.

Utbildningen heter Fas 05 (förnyelse, arbetsmiljö, samverkan) och har under våren pågått på flera arbetsplatser i kommuner och landsting.

– Det här bygger på att dialoger ska föras på arbetsplatserna, men inte i stora arbetsplatsträffar som i dag utan i samtal mellan chef och en grupp på högst åtta medarbetare, säger projektledaren Thomas Lundström på Hässleholms sjukhus.

En förutsättning för att det ska fungera är att arbetsgivaren låter den utbyggda dialogen få ta tid. »En klurig fråga och det verkligt stora arbetet«, säger han.
Fas 05 är indelat i sex olika avsnitt om hur samtal ska föras mellan chefer och medarbetare. Det handlar bland annat om verksamhetens mål och om arbetstrivsel, hälsa, mångfald och jämställdhet. Delaktighet är viktigt – även i tider då lönerna står högst på agendan.

– Att prata om arbetssituationen är viktigt. Är man inte delaktig i den så blir det trist att gå till jobbet, säger Thomas Lundström, som också är förtroendevald i Vårdförbundet.

Läs mer: www.afaforsakring.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida