Dramatisk uppsägning skapar oro på Akademiska

Avdelningschefen gick emot sin ledning och tvingades att lämna arbetsplatsen. ”Så får det inte gå till”, säger arbetsrättsexpert.

Under sommaren rapporterade medierna om den pressade arbetssituationen på Akademiska sjukhusets akutmottagning. ”Vi är oroliga för patienternas säkerhet”, skrev sjuksköterskorna i ett brev till ledningen.?

”Vi ska förbättra processerna”, svarade divisionschefen. Sedan kom ledningens förslag om att öppna en akut observationsavdelning med plats för 14 patienter — utan att anställa mer personal.?

Det var efter det som akutmottagningens avdelningschef, Kristina Lundmark, satte ner foten vid ett personalmöte och kallade ledningens förslag för dåligt. Och det var det mötet som ledde till att hennes divisionschef i augusti uppmanade henne att lämna arbetsplatsen samma dag.??

Avdelningschefer inom sjukvården har samma anställningstrygghet som andra medarbetare, och arbetsrättsexperten Georg Frick säger att det är ovanligt att chefer tvingas lämna sitt uppdrag samma dag. När det sker handlar det om grov misskötsel, vilket innebär stöld, våld, hot om våld eller möjligen om arbetsvägran.?

Det handlar inte om illojalitet.?

— Det går att diskutera vad som menas med att en chef ska vara lojal med arbetsgivaren. Men alla anställda, även en chef, har rätt att uttrycka en avvikande uppfattning, säger han.?

Kristina Lundmark hade redan tappat i förtroende hos sin arbetsgivare. Hon hade nämligen begärt löneförhöjningar för sjuksköterskorna på akuten. Fel gjort, ansåg hennes verksamhetschef Urban Säfwenberg. ?

— Hon gick förbi sina överordnade och krävde löneökningar som var högre än överenskommet. Det finns inte en enda första linjens chef som inte tycker att den egna personalen är bra och värd en hög lön, men kan man inte hålla budget måste man följa uppdragna riktlinjer, säger han.?

Kristina Lundmark invänder att hon hade hållit sin budget och att hon inte kunde rekrytera kvalificerade sjuksköterskor till akuten på grund av det dåliga löneläget.?

Urban Säfwenberg hade inte tänkt förnya Kristina Lundmarks tidsbegränsade chefsförordnande när det skulle ha gått ut i februari nästa år. ”Vi har olika uppfattningar om hur ledarskap ska bedrivas”, förklarar han. ?

Däremot anser han inte att hon är illojal, och säger att det är olyckligt att hon tvingades lämna arbetsplatsen så dramatiskt. ??

På akutmottagningen är stämningen spänd. Sjuksköterskan som svarar i telefonen vill vara anonym. ”Vi tror att hon har tvingats gå för att hon har gått emot att öppna en ny avdelning utan att få mer personal”. Mer än så vågar hon inte säga. För kan sjukhuset göra sig av med en chef på det här sättet kan de väl göra det med andra medarbetare också. ”Och jag är inte med i a-kassan.”?

Personaldirektören på Akademiska sjukhuset, Ingrid Persson, vill inte uttala sig i enskilda ärenden så hon hänvisar till personalchefen på akut- och rehabdivisionen. Men hon vill inte heller uttala sig och bollar tillbaka till Ingrid Persson. Som uttalar sig generellt när hon säger att det inte är helt unikt att en första linjens chef tvingas lämna sitt uppdrag samma dag.?

— Chefen är en arbetsgivarföreträdare och huvuduppgiften är att driva de mål som finns för verksamheten.?

De målen kan bli tydligare, erkänner hon. Därför håller sjukhuset på att ta fram individuella styrkort. En sorts överenskommelse mellan ledning och chefer som beskriver vad varje enskild chef förväntas arbeta med. Som att minska sjukfrånvaron eller få ned ett stort minus i budgeten.?

Ingrid Persson vet inte om någon arbetsgivarrepresentant har tagit kontakt med Kristina Lundmark sedan hon tvingades lämna sjukhuset i slutet av augusti. Det är också en fråga för divisionen. Men hon uttrycker en förhoppning om att så har skett. ”Vi har ett arbetsgivaransvar och vill inte lämna någon vind för våg”, säger hon.??

Arbetsrättsexperten Georg Frick säger att ett olämpligt uppträdande hos en avdelningschef inte ger arbetsgivaren rätten att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Och om en arbetsgivare uppmanar en chef att lämna arbetsplatsen samma dag är det att betrakta som ett avsked. Vilket måste varslas om en vecka innan. Om arbetsgivaren har tappat förtroendet för chefen är omplacering det rätta verktyget. I andra hand är det uppsägning, vilket kräver två veckors varsel.?

— Gäller det inte grov misskötsel har arbetsgivaren inte rätt att kräva av en chef att hon omedelbart lämnar arbetsplatsen. Sker det ändå bör chefen påpeka det felaktiga i det hela och direkt ta kontakt med sitt fackförbund, säger Georg Frick.

Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Agneta Wiberg, vill säkra avdelningschefernas anställningstrygghet genom att kämpa för att de ska ha en grundtjänst som chef — inte som sjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker. Hon varnar också första linjens chefer för att skriva på kontrakt som ger arbetsgivaren rätt att avsluta deras uppdrag i förtid. ?

— Jag har aldrig tidigare varit med om att arbetsgivaren här på Akademiska sjukhuset har behandlat chefer så illa som vi ser exempel på nu, säger Agneta Wiberg.?

Hon tror att en förklaring är att vårdens chefer inte finns representerade i sjukhusets ledningsgrupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida