Ensamhet och stress får vårdens chefer att sluta

Ensamhet och stress får vårdens chefer att sluta
Personalvetaren Katrin Skagert disputerar på en avhandling om pressade chefer.

Chefer inom hälso- och sjukvård känner sig ensamma och beskriver sig själva som ett slags stötdämpare. Efter fyra år har 40 procent av dem lämnat sitt uppdrag. Bland chefer med daglig patientkontakt är de ännu fler.

Personalvetaren Katrin Skagert har i sin doktorsavhandling studerat hur det är att vara chef inom hälso- och sjukvård. I en kvantitativ studie har 216 chefer inom primärvård, sjukhus och tandvård följts under fyra år. 40 procent av dem har under den tiden lämnat sitt chefsuppdrag.

– I intervjuer berättar chefer att de måste agera stötdämpare. Vi har inte jämfört pressen på vårdens chefer med andra, men min uppfattning är att de lever under ovanligt stark press, säger Katrin Skagert.

Saknar diskussion om förutsättnngar 

De leder organisationer i ständig förändring – både organisatoriskt och när det gäller medarbetare. Att leda i en politiskt styrd organisation innebär också att de måste anpassa sig till olika ideologiska direktiv, och till vad som är aktuellt i samhällsdebatten. Första linjens chefer och verksamhetschefer är inte bara pressade mellan medarbetare och högre chefer – pressen kommer också från patienter, närstående, politiker, medborgare och massmedierna.

– I debatten skylls mycket av vårdens brister på ledarskapet, och vikten av ett gott ledarskap påpekas ofta, men det saknas diskussioner om vilka förutsättningar de har att utöva sitt ledarskap. I mina studier ser jag att de är ensamma i sin chefsroll, och att de förutsätts hantera problem själva, säger Katrin Skagert.

Två kategorier av chefer, med olika strategier för att hantera stressen, urskiljdes. Den ena gruppen gick upp i sitt chefskap med hela sin person, och de behövde stänga av omvärlden på sin fritid för att kunna koppla av. Den andra gruppen distanserade sig mer och gjorde skillnad på den egna personen och ledarrollen. De hade en mer aktiv fritid och kunde ta en dag ledigt om de upplevde att pressen blev för stark.

Inflytande minskar pressen

Att så många som 40 procent hade lämnat sitt uppdrag ser Katrin Skagert som ett orostecken. För att minska pressen tror hon att cheferna behöver förbättrade möjligheter att kommunicera – både med medarbetare, chefskolleger och högre chefer. Större möjligheter att påverka sitt arbete skulle också minska pressen.

– Större kontrollmöjligheter ökar chefernas chans att orka. De som upplever att de har inflytande över sitt arbete och ges möjlighet att vara kreativa – de stannar på sin post i större utsträckning, säger Katrin Skagert.

Avhandlingen heter: Leadership in human service organisations: Conceptions, strategies and preconditions to promote and maintain health at work.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida