Erbjud stöd till föräldern

4 september 2013

Chefen och arbetsplatsen har stor betydelse för hur småbarnsföräldrar får ihop livspusslet. Ett EU-finansierat forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och Malmö högskola visar att lojalitet med klienter och kolleger skapar stress hos socialsekreterare som är småbarnsföräldrar. Rätt till föräldraledighet, deltid och vård av sjuka barn räcker inte, stöd från arbetsplatsen i form av avlastning och vikarier behövs också. Rådet till chefen är att alltid fråga hur hen kan underlätta för medarbetaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida