Fem frågor till…

…Eva Fernvall, varumärkesansvarig på Apoteket AB som nu har fått konkurrens av privata apoteksbolag.

Är det bra att Apoteket AB utsätts för konkurrens?

Ja, det tycker jag. Vi ska alla tillhandahålla läkemedlen, men du får möjligheten att välja vem du vill ska lämna ut ditt recept.

Hur påverkas ditt jobb av privatiseringen?

Nu får vi andra att jämföra oss med och på den kommande marknaden blir vi kanske inte lika starka som tidigare. Jag måste hålla fokus på vad vårt varumärke ska stå för, vad vi ska bli kända för och skapa lojalitet. Vi måste stå på tå och fortsätta att utvecklas.

Hur har ni förberett er på konkurrens från andra företag?

Vi har jobbat med att förstärka och göra varumärket tydligare. Under de senaste tre åren har vi jobbat mycket med de strategiska frågorna på en mängd olika områden och funderat på vad vi vill vara. En stor del av tiden har gått till att få försäljningen och överlåtandet att gå bra.

Är det annorlunda att vara chef när ni har konkurrenter att förhålla er till?

Det är svårt att säga. Kraven på affärsmässighet blir större och vi måste leverera för att stå oss i konkurrensen. Målen blir mer konkreta och kraven på uppföljning större. Det tycker jag känns bra.

Vad behöver Apoteket göra för att stå sig i konkurrensen?

Vårt kännetecken är trovärdighet. Den får vi inte tappa. Vi ska utgå från människors behov kring hälsa och hitta andra typer av produkter och läkemedel.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 1/2010.) 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida