Förbättringskunskap lockar många chefer

Förbättringskunskap lockar många chefer
Anette Nilsson från Qulturm och Maria Hallén från Vårdförbundet.

Chefsmedlemmar i Vårdförbundet bjuds in till ett ledarskapsprogram i nätverksform där de får pröva verktyg för förbättringsarbete.?

Chefer vill få metoder för förbättringsarbete. Inte för att de måste effektivisera och spara pengar, utan för att de vill skapa bättre vård för patienterna. Det säger Anette Nilsson, från Qulturum i Jönköping, och Maria Hallén, förbundsombudsman på Vårdförbundet.?

Den 18 november bjuder Vårdförbundet in till en inspirationsdag för chefer och ledare. Fler än vad man hade vågat hoppas har anmält sig.?

— Många av våra chefsmedlemmar har frågat efter stöd och verktyg för att kunna skapa förändringar som leder till reslutat i vardagen. Verktyg som gör att man kan gå från ord till handling och genomföra förändringar som överlever vardagen, säger Maria Hallén.??

För att möta chefernas stora intresse för förbättringskunskap vände sig Vårdförbundet till Qulturum, utvecklingsenheten vid Jönköpings läns landsting som har blivit känd för sina metoder för förbättringsarbete. Anette Nilsson är en av två utbildningsledare från Qulturum som kommer att leda nätverksträffarna.

— För att nå resultat måste man börja med att identifiera gapet mellan verksamhetens nuläge och det mål man vill uppnå. Sedan gäller det att planera så att förbättringsarbetet är förankrat bland alla medarbetare och inte bara drivs av några eldsjälar, säger hon.?

En av huvudteserna när man talar om förbättringskunskap är att det är i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare som värdet i vården skapas. Allt förbättringsarbete utgår från patienten i fokus. En utmaning är att bli ännu bättre på det.?

— Vi har en väg att vandra när det gäller att lyssna på patienternas berättelse. Patienterna måste bjudas in till att vara med och forma vården, säger Anette Nilsson.?

Inspirationsdagen ger chefer och ledare en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Nätverksträffarna är en fortsättning på dagen och äger rum vid fyra tillfällen på en kursgård norr om Stockholm. 40 utvalda chefer kommer att få delta.?

— Tillsammans med medlemmarna vill vi testa och bygga en mötesplats där chefer kan vara med och påverka vård och omsorg, säger Maria Hallén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida