Forskare lär företagshälsovården nya metoder

Arbetsmiljöforskare i Lund och Göteborg ska samarbeta med företagshälsovården för att lära ut metoder som förebygger arbetssjukdomar och arbetsskador.

AFA Försäkring har beviljat över tre miljoner kronor till utveckling av metoder och verktyg som ska kunna användas av företagshälsovården. Maria Albin, överläkare på arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Lund, leder ett projekt där metoder som tagits fram i olika forskningsprojekt ska anpassas och testas i företagshälsovården.

Medicinsk undersökning vid ergonomiskt belastande arbete, instrument för att bedöma psykosocial arbetsmiljö och för att upptäcka begynnande stressrelaterad ohälsa är några exempel på metoder som kommer att prövas.

–?Vi har testat verktygen och sett att de fungerar i forskarmiljö. Det nya är att vi nu ska samarbeta med företagshälsovården och se hur de fungerar ute i verksamheterna. Utvecklingskostnaderna är tagna, och min förhoppning är att några stora förändringar inte ska behövas, säger Maria Albin.

Kunskapen om de nya metoderna kommer att spridas via en webbportal och i utbildning av företagsläkare och företagssköterskor.

(Detta är en artikel ur tdningen Liv nr 6/09. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida