Förslag: Centrum för arbetsmiljö

3 maj 2017

Kunskapen om hur arbetsrela­terad ohälsa kan förebyggas behöver samlas i ett nationellt centrum. Fokus bör ligga på kvinnodominerade branscher, anser en statlig utredning. Den tillsattes av regeringen för ett år sedan. I betänkandet som nyligen överlämnades till arbetsmarknadsministern konstateras att Sverige saknar en samlande aktör för arbetsmiljöfrågor. ?

Läs mer:
?https://tinyurl.com/arbcentrum

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida