Frågan du inte ska ställa

Nobbad. Den föräldralediga sjuksköterskan fick inte jobbet efter att ha svarat ärligt om planerna på kommande ledighet.

7 oktober 2015

En sjuksköterska i Skåne ringde på en jobbannons och var under samtalet tydlig med att han var föräldraledig och snart skulle bli pappa igen. Han blev kallad till anställningsintervju, men ganska snart under samtalet ställde chefen frågan: ”När ska du vara föräldraledig igen om man får vara så krass att fråga?”?

Sjuksköterskan svarade att han inte var säker, men att det antagligen skulle bli under sommaren. Det här var under hösten — året innan. Vid sin nästa kontakt fick han ett oväntat besked av chefen: ”Vi måste tyvärr neka dig då vi känner att du inte kan avsätta tillräckligt med tid för att komma in i arbetet.”

?Sjuksköterskan tolkade det hela som att han fick nobben för att han skulle vara föräldraledig. Arbetsgivaren å sin sida hävdade plötsligt att det sökta jobbet var ett korttidsvikariat.??

Vad är egentligen okej att fråga under en anställningsintervju? Får en arbetsgivare fråga om planerad föräldraledighet? Nja, gör man det är det viktigt att veta varför frågan ställs, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.?

— Om det rör sig om ett kort vikariat över sommaren kan det vara relevant att fråga. Visar det sig att den arbetssökande kommer att vara föräldraledig under den tiden blir det ju inte aktuellt med en anställning, säger hon.?

Gäller det en tillsvidareanställning är det annorlunda.?

Den som är gravid eller har planer på att vara föräldraledig har ingen upplysningsplikt visavi en blivande arbetsgivare. Det kan visserligen vara praktiskt för arbetsgivaren att känna till sådana planer, men ska frågan ställas måste man vara helt klar över varför.?

— En chef ska inte ställa frågor om inte svaren kan hanteras. Eftersom graviditet eller föräldraledighet inte får ha betydelse för om den arbetssökande får jobbet eller inte, bör inte frågan ställas.??

Sjuksköterskan har anmält arbets-givaren till diskrimineringsombudsmannen, DO, som har beslutat att granska ärendet.?

Hade han varit fackligt ansluten hade det kunnat sluta i en central tvisteförhandling mellan Vårdförbundet och SKL.?

— Men det är inte särskilt vanligt att vi får ärenden som handlar om missgynnande behandling. Jag tror att de flesta chefer ändå ser att graviditet och föräldraledighet hör livet till, säger Sophie Thörne.

Föräldraledighetslagen

§ 16 Förbud mot missgynnande behandling

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Det gäller bland annat anställning, befordran och lönevillkor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida