Frisk av tydlig chef

4 april 2008

Tydliga ledare och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster i arbetslivet. Sjukfrånvaron är tre gånger lägre på företag som rekryterar chefer som inte bara producerar utan också är socialt kompetenta. Det visar en studie från Karolinska institutet och Stockholms läns landstings centrum för folkhälsa.

Företagen med friska medarbetare tar också vara på personalens idéer, och kompetensutveckling ses som personlig utveckling för de anställda.

www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida