Håll koll på ögonbrynen

Håll koll på ögonbrynen
Mycket kan läsas in i ett höjt chefsögonbryn. Illustration: Istockphoto

En bra chef kan vara på många olika sätt, men Mari Westerberg påminner om vikten av att tänka på sitt kroppsspråk.?

5 februari 2014

?Den som är bäst lämpad att leda bör få göra det, säger Anna Cahier här intill. Men vad krävs för att anses vara ”bäst lämpad”? Frågan går till Mari Westerberg, sjuksköterska och enhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting, som tillsammans med två chefskolleger har skrivit en ny bok om ledarskap. ?

— Vi är olika och leder på olika sätt och så ska det vara. Det gäller att hitta sitt personliga ledarskap. Men skulle jag ge ett råd skulle det vara att man bör vara bättre på att lyssna än på att prata. Och så att hålla ordning på sitt kroppsspråk. Mycket kan läsas in i ett höjt chefsögonbryn.??

Behövs en annan inställning till ledarskap inom vården??

— Jag har varit chef sedan 2002 och ser att en förändring är på gång. Vi har tagit den bästa specialisten och inte förstått att ledarskap är ett eget hantverk som kräver särskilda färdigheter. Det börjar vi inse nu.?

Som enhetschef inom psykiatrin har Mari Westerberg ansvar både för personal och för vård och behandling. För hennes del är det ansvaret kopplat till mandat. Mandat att sätta lön till exempel.?

— Det är en fråga om förtroende. Jag har min chefs förtroende — precis som han har mitt. Förtroende är en grundläggande fråga för en chef. När det finns skapas trygghet och arbetsglädje bland medarbetarna. ??

Hon har sett motsatsen också; hur brist på förtroende skapar otrygghet och splittring i personalgruppen. ?

— Förtroende går snabbt att rasera och tar lång tid att bygga upp. Om det inte finns måste det återskapas, annars går det inte att utöva ett gott ledarskap. Jag är chef för omkring 30 medarbetare och alla känner kanske inte förtroende för mig, men målet är att nå dit. Det krävs för att alla ska gå åt samma håll och för att verksamheten ska utvecklas.

Boken:

  • Ledarskap ?– reflektion och möjligheter, ?av Kicki Olje-mark, Agneta Palmstierna & Mari Kampf Westerberg. Utgiven på eget förlag 2013.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida