Hälsosam arbetstidsmodell

Hälsosam arbetstidsmodell
Tio procent av arbetstiden ska investeras i hälsa, vilket kan innebära allt från gymträning till promenader, eller till och med tidigare hämtning av barn på dagis. Foto: Istockphoto

Ohälsotalen var för höga ?och medarbetarna saknade tid för kompetens­utveckling och återhämtning. ?Då uppfann två avdelningschefer på Näl ?i Trollhättan en ny arbetstidsmodell.?

1 februari 2017

Brist på personal, stängda vårdplatser, höga ohälsotal och medarbetare som i utvecklingssamtal berättade att de saknade tid för kompetensutveckling, det fick Magnus Fondin och Peter Bolin att tänka nytt.?

De är chefer för varsin ortoped­avdelning och har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor det senaste året. En flytt från sjukhuset i Uddevalla till Näl i Trollhättan innebar ett stort kompetenstapp. Många erfarna sjuksköterskor valde att inte flytta med.?

Nu har de skapat en arbetstidsmodell som de kallar 80:10. 80 procents kliniskt arbete kompletterat med tid för utbildning och reflektion.??

— Här, som på andra håll inom vården, är sjuksköterskebristen vårt största problem. Det är en utmaning att rekrytera och behålla kompetent personal. För att lyckas måste vi öka vår attraktivitet, säger Magnus Fondin.?

De hade båda varit fackligt engagerade i Vårdförbundet när de sa ja till att bli avdelningschefer och såg en utmaning i att försöka förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö och karriärmöjligheter. ?

De är övertygade om att den nya arbetstidsmodellen kommer att minska sjukfrånvaron och på så sätt vara resursbesparande. ?

Men eftersom medarbetarna inte kommer att vara ute i vården 20 procent av tiden måste 20 nya medarbetare rekryteras. Det är en kostnad som ryms inom den befintliga budgeten.

?— Sjukhusledningen är dessutom överens med oss om att det här på sikt är en god investering, säger Peter Bolin.??

De tio procent av arbetstiden som ska läggas på kompetensutveckling ser cheferna som ett gyllene tillfälle för sjuksköterskor att gå en kurs eller utveckla ett förbättringsområde — som sårvård, nutrition eller handledning av studenter. Det ska gynna både verksamheten och medarbetaren.?

Resterande tio procent förfogar sjuksköterskorna mer fritt över.?

— Den tiden ska investeras i hälsa, men det kan innebära allt från träning på gym till långa promenader, eller till och med tidigare hämtning av barn på dagis. Tanken är att ökat välbefinnande ska leda till minskad ohälsa, säger Peter Bolin.

??Inom kort träder det tvååriga projektet 80:10 i kraft. Rekryteringen påbörjades för en månad sedan och redan nu finns 15 sökande till de 20 tjänsterna. Det är de båda avdelningscheferna nöjda med. De hoppas kunna skapa ett varumärke kring en slogan i stil med: ”Nöjda medarbetare innebär säkrare vård och nöjda patienter”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida