Handbok ger inblick om grupper

Här får chefer tips om gruppens olika utvecklingsfaser och tips om hur de kan förhålla sig. I nya grupper där det handlar om att positionera sig bör fokus ligga på relationer. Hamnar gruppen i konflikt ligger utmaningen i att göra regler och normer tydliga, samt att inte ta ifrågasättanden personligt utan att hålla huvudet kallt och vara så saklig som möjligt. När gruppen är trygg kan fokus förflyttas från relationer till produktivitet. ?Läs mer: Hwang P & Nilsson B. Gruppsykologi — för skola, arbetsliv och fritid. Natur&Kultur 2014.??

3 december 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida