”Hej — vad sägs om kaffe?”

”Hej — vad sägs om kaffe?”

Säg hej till medarbetarna och vårda fikapausen. Så lyder två tips till chefer som vill skapa ett bättre arbetsklimat.??

3 september 2014

Previa har låtit göra en undersökning om anställdas syn på hur arbetsgivare driver frågor om arbetsmiljö, ledarskap och engagemang. Det är dyster läsning för chefer: störst är missnöjet kring ledarskap och chefer.

?Sifo har gjort undersökningen som bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda arbetstagare. 21 procent anser inte att arbetsgivare tar sitt ansvar för den fysiska arbetsmiljön. 23 procent är missnöjda med ansvaret för den sociala arbetsmiljön. 31 procent är kritiska till hur arbetsgivare tar ansvar för ledarskapet.??

Var tredje anställd är alltså missnöjd med sin chef. Och nästan lika många tycker att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att de ska känna engagemang för verksamheten.?

Previas vd, Christer Zaar, tycker att organisationer borde satsa mer på arbetsmiljön.

?— Människor som mår bra skapare bättre resultat, och arbetsgivare som prioriterar medarbetarna lyckas bättre i längden, säger han.??

I ett försök att ändra på sakernas tillstånd har Previa, med hjälp av företagets beteendevetare, sjuksköterskor, läkare och övriga professioner, tagit fram en handbok för ett bättre arbetsliv. Att hälsa och att inte glömma fikapausen är två tips för ett positivt klimat. Men mer behövs:?

  • Regelbunden feedback är nödvändigt för att medarbetarna ska känna att de betyder något. ?
  • Information är viktigt för delaktigheten. Brist på sådan, till exempel vid organisationsförändringar, orsakar inte sällan stressrelaterad ohälsa. ?
  • God balans mellan arbetsliv och fritid betyder mycket. Arbetstider och rutiner som också är anpassade efter livet utanför arbetet behövs. Undvik övertidskultur.?
  • Olikheter är bra. Utnyttja styrkan i olikheterna när arbetsgrupper och enheter sätts samman.

Läs mer…

...i Previas handbok för ett bättre arbetsliv:
http://www.previa.se/handbok

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida