Rehabilitering

Högre krav på rehabilitering

2 augusti 2017

För tidigt stöd och rehabilitering föreslår regeringen i en lagrådsremiss att arbetsgivare inom 30 dagar från den första sjukdagen ska ta fram en plan för återgång i arbete, tillsammans med den anställde. Regeringen vill också utöka arbetsgivares ansvar. Rehabiliteringen ska vara arbetsplatsinriktad och planer för genomförande och uppföljning finnas. Det statliga rehabiliteringsstödet höjs, enligt förslaget, från max 7 000 kronor till 10 000 kronor per arbetstagare och år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida