Hon ska ta reda på varför chefer slutar

Hon ska ta reda på varför chefer slutar
Annika Härenstam arbetar på institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Chefsomsättningen i kommunerna är stor. Tidigare studier visar att på ett par år har var fjärde chef bytts ut. Nu har forskaren Annika Härenstam fått pengar från försäkringsbolaget Afa för att ta reda på orsaken.

För ett par år sedan inledde professor Annika Härenstam en studie av arbetsvillkoren för chefer i kommunerna. Efter sommaren presenteras de första resultaten.

– Det enda jag kan säga i dag är att det är stora skillnader mellan olika arbetsplatser i hur cheferna har det. Och att vi ser skillnader mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser, säger hon.

Nya studier visar att chefsomsättningen i kommunerna är hög. Inom vård och omsorg skiljer den sig åt mycket; i en del kommuner slutar många, i andra stannar de.

Anslag från Afa

Annika Härenstam har fått tre och en halv miljon kronor från Afa för att ta reda på varför.

– Under forskningen har vi mött personalexperter som har berättat om chefer som har känt sig inlåsta, som har vantrivts eller som har blivit uppsagda. Vi har också hört om chefer som inte har kunnat ställa sig bakom beslut om besparingar.

Uppföljning

Det här är så intressant att vi vill följa upp det med enkät- och en intervjustudie, säger Annika Härenstam.

550 chefer i 28 förvaltningar i kommuner inom Västra Götaland ska få svara på enkätfrågor om vad som får dem att fortsätta eller lämna sina uppdrag.

Forskarna vill undersöka vilka organisatoriska faktorer som ligger bakom den stora chefsomsättningen. Hur chefsstödet ser ut i kommuner där chefer vill stanna och utvecklas till exempel.

Den nya studien startar i november och ska pågå under tre år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida