Hotande personalflykt på Akademiska möts med ökat inflytande

Hotande personalflykt på Akademiska möts med ökat inflytande
Personalflykt hotar på Akademiska sjukhuset.

Chefsavhoppen från akuten och psykiatrin på Akademiska sjukhuset har varit flera och personalflykt hotar. Nu försöker landstingsledningen bringa ordning i kaoset. Bland annat ska personalen få ökat inflytande.

Chefsavhoppen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har fortsatt. I förra veckan rapporterade Upsala nya tidning att chefen för allmänpsykiatrin hoppade av i protest mot nedskärningar. Han kunde inte längre ta ansvar för patientsäkerheten, sa han.

I dag skriver tidningen att personalflykt hotar. Specialistsjuksköterskor, chefer och administratörer inom psykiatrin söker nya jobb, uppger flera källor. En avdelningschef bekräftar för UNT att han slutar, men att skälen är privata.

Det är inte bara inom psykiatrin som det stormar. Verksamhetschefen och divisionschefen på akut- och rehabdivisionen slutade nyligen.

Landstingsledningen rycker in

Strax efter lunch i dag meddelade landstingsledningen vilka åtgärder som ska vidtas för att Akademiska sjukhuset ska kunna räddas ur det kaos som nu tycks råda.

En extern utredare anlitas för att ta fram en lägesrapport över ekonomin och verksamheten. Samtidigt tillsätter ledningen för sjukhuset tillsammans med landstingsledningen en särskild grupp som ska få den svajiga ekonomin i balans. Gruppen ska ledas av landstingsdirektören.

Dessutom ska det inom varje division bildas en fokusgrupp där även personalen ska finnas representerad. Fokusgruppernas uppgift är att idenifiera problem och möjligheter.

– Det finns en avsevärd kompetens inom sjukhuset. Vi måste ta tillvara de goda krafter som vill bevara och utveckla Akademiska sjukhuset och ta till oss personalens synpunkter och idéer. Förändringen kan inte bara komma som direktiv uppifrån. Vi måste involvera alla, säger landstingsdirektören Kerstin Westholm.

Maria Ejd

maria.ejd@vardforbundet.se

Anders Olsson

anders.olsson@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida