Kampen fortsätter

2 november 2016

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, visar i en ny rapport att kvinnor och män fortfarande studerar och forskar inom olika ämnen och att den könssegregerade arbetsmarknaden därför består. Männen dominerar på chefsposterna. Men läget har förbättrats. Bland de 246 000 chefer som fanns 2013 var 64 procent män, en minskning med åtta procentenheter sedan 2005.

Läs mer: ?
Kvinnor och män i högskolan, ?UKÄ-rapport 2016:16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida