Karin Rapp har blivit ordinarie sjukhusdirektör i Sundsvall

Karin Rapp har blivit ordinarie sjukhusdirektör i Sundsvall

Karin Rapp har varit tillförordnad sjukhusdirektör för Länssjukhuset i Sundsvall i åtta månader. Nu har hon fått fortsatt förtroende. Foto: Marlene Axemo Gode

Sjuksköterskan Karin Rapp får fortsätta som sjukhusdirektör på Länssjukhuset i Sundsvall. Den största utmaningen nu är att hitta nya och effektiva arbetssätt efter de nedskärningar som har genomförts de senaste åren, säger hon.

23 november 2011

Efter åtta månader som tillförordnad sjukhusdirektör på Sundsvalls sjukhus har Karin Rapp fått förnyat förtroende. Så numera kan sjuksköterskan, med nästan 30 års chefserfarenhet, kalla sig sjukhusdirektör utan ”tf”.

– Det är jättekul och känns spännande. Jag har ju provat på och blivit prövad under några månader, så de vet vem de ger förtroendet. Det gör det extra roligt, säger hon.

Karin Rapp tvekade inte när hon fick frågan. Hon är inte särskilt rädd av sig, säger hon. Maken säger till och med att hon är helt orädd. Men en sak ville hon vara säker på innan det blev ett ja tack: Hon ville vara säker på att ha ledningsgruppens stöd. Det hade hon.

Hur mycket stöd hon har bland medarbetarna är mer osäkert.

– Jag har fått uppmuntrande kommentarer från en del håll, men frågan är om de som är kritiska verkligen skulle våga visa det öppet.

Turbulent år

När Karin Rapp utsågs till tillförordnad sjukhusdirektör i mars var det efter ett turbulent år där två tidigare sjukhusdirektörer hade tvingats lämna sina uppdrag med mer eller mindre buller och bång. En av dem var Margareta Rödén, som inte ansåg att hon kunde ta ansvar för de neddragningar som konsultbolaget Mantec låg bakom.

– Samarbetet med Mantec har upphört och de kommer inte in här igen, säger Karin Rapp lite stramt.

Även hon fick se sitt uppdrag försvinna när sparandet var som intensivast. Hon var divisionschef för de opererande divisionerna när dåvarande sjukhusdirektören, Sigbjörn Olofsson, meddelande att alla divisionschefer skulle bort. Efter några månader av ovisshet fick Karin Rapp frågan om ville fortsätta som chef, hon svarade ja och blev verksamhetschef för internmedicinskt centrum.

Den nytillträdda sjukhusdirektören vet vilka svårigheter som väntar. Det allra svåraste, säger hon, är att de reduceringar som har gjorts inte har följts av ett tillräckligt omställningsarbete.

– När vi började den här svåra resan med alla neddragningar under 2009 genomförde vi reduceringar och omställningsarbete parallellt. Men efterhand blev det bara reduceringar. Vi drog ner antalet medarbetare, men vi förmådde inte hitta nya och effektivare arbetssätt i den omfattning vi hade behövt. Det är svårt att få tid till det, och nu måste det göras, säger Karin Rapp.

Stram budget

En annan stor utmaning är att inte överskrida budgeten. Sundsvalls sjukhus har en årlig omsättning på två och en halv miljard kronor och ett budgetunderskott på 28 miljoner. Det är inte ett gigantiskt underskott, och det är lättförklarat, säger sjukhusdirektören.

– Vi har haft stora kostnader för länssjukvård. Tre svårt sjuka barn har inneburit en kostnad på 25 miljoner kronor. Sådant är svårt att förutse och ha en buffert för.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida