Klämda chefer. Saknar förstående överordnade

1 september 2010

Första linjens chefer är nöjda med sina jobb, men önskar sig mer inflytande. Det visar ett masterarbete vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Forskaren Marianne Palm, specialrådgivare vid Bærums sjukhus i Norge, har studerat chefer som känner sig klämda mellan ”barken och veden”, och som önskar sig mer förståelse och delaktighet från överordnad nivå.
Studien heter: Hälsofrämjande ledarskap — en utforskande studie bland första linjens chefer vid ett norskt vårdföretag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida