Kvinnofridscentrum överraskad över kritiken mot ledningen

Kvinnofridscentrum överraskad över kritiken mot ledningen
Verksamhetschefen Åsa Witkowski är förvånad över kritiken. Foto: Lasse Modin

Ledningen anklagas för att vara auktoritär. Nationellt centrum för kvinnofrid tillbakavisar kritiken.

Omkring 15 medarbetare vid Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, i Uppsala har anklagat ledningen för att vara hotfull och auktoritär, vilket Vårdfokus rapporterade om i förra veckan.

Verksamhetschefen Åsa Witkowski är förvånad över kritiken. Enligt henne visar en medarbetarenkät från i våras bra resultat. Det har heller inte funnits andra larmsignaler i form av exempelvis onormalt många sjukskrivningar eller personer som har sagt upp sig.

– Vi har gjort en omorganisation på kvinnofridsenheten och anställer bara erfarna sjuksköterskor. Det är klart att det väcker mycket känslor, säger hon.

Åsa Witkowski säger också att verksamheten har renodlats och att vissa kanske har upplevt att uppdraget inte har stämt överens med det som man trodde från början.

Har ni varit otydliga?

– Jag tycker inte att vi har varit otydliga i vad arbetsuppgifterna består av. 

Arbetar med medarbetarskap

Förra året påbörjades ett arbete kring medarbetarskap som nu ska fortsätta. Det handlar både om att bli medveten om sitt uppdrag och skapa en trygghet i vilka uppgifter man kan lämna över till andra myndigheter och instanser.

– Det är tungt att arbeta med våldsutsatta kvinnor så vi har även andra projekt för att avlasta. Arbetet med att stärka medarbetarna kommer att fortsätta, säger Åsa Witkowski.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida