Ledarskap

Läkarprotest får sjuksköterska att backa från chefstjänst

Läkarprotest får sjuksköterska att backa från chefstjänst
Centralsjukhuset i Kristianstad börjar nu om med hela rekryteringsprocessen av ny sjukhuschef. Arkivbild: Mostphotos

Ett bråk om tillsättningen av en ny sjukhuschef på Centralsjukhuset i Kristianstad har seglat upp. En sjuksköterska sågs som bästa kandidaten, tills läkarna protesterade så kraftigt att hon tog tillbaka sin ansökan.

Den som ska bli sjukhuschef på Centralsjukhuset i Kristianstad ska ha en helhetssyn och kunna utveckla verksamheten. Personen ska också kunna samverka med andra sjukhus och förmedla mål och visioner till underställda chefer och medarbetare.

Det finns ingenting i kravprofilen som säger något om vilken profession den nya sjukhuschefen ska ha. Ändå har massiva läkarprotester lett till att sjuksköterskan, som var den kandidat alla andra ville ha, nu har tagit tillbaka sin ansökan.

För fem år sedan var Patricia Enocson verksamhetschef på Röntgen Öst vid Centralsjukhuset och Vårdfokus intervjuade henne om professionens betydelse för rollen som verksamhetschef och i sjukhusets ledningsgrupp. ”Det viktiga är ledaregenskaperna”, sa hon då och underströk det positiva med att alla chefer i vården inte längre måste vara läkare.

Oklara protester

Hon har fått mångfaldspris och pris för bästa ledarskap och efter att ha varit verksamhetschef för röntgen blev hon divisionschef för kirurgin inom Kry. De senaste åren har Patricia Enocson bott i Förenade Arabemiraten och utvecklat vården där. Men det är inte tillräckliga meriter för läkarna i Kristianstad.

.

– För oss är det oklart vad de protesterar mot. I vissa sammanhang är argumentet att hon har fel profession, i andra hänvisar de till att processen inte har gått rätt till eller till att det är fel person som har rekryterats. Vi vet inte vad som är läkarnas huvudinvändning, säger Malin Tillgren, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Den 1 april infördes en ny organisation på sex av sjukhusen inom Region Skåne. Divisionscheferna tas bort och sjukhuschefer införs. Att andra än läkare har funnits, och finns, på höga chefsposter är inget ovanligt. Sjuksköterskor och andra professioner är både förvaltningschefer och divisionschefer.

Många namn på protestlista

Nu skriver Kristianstadsbladet att protesterna har fått Patricia Enocson att dra tillbaka sin ansökan. Över 200 läkare har skrivit under en protestlista där de, enligt tidningen, hävdar att modern sjukvård behöver en läkare på sjukhuschefstjänsten för att undvika en uppdelning mellan en administrativ sjukhuschef och en medicinsk ledningsansvarig.

– I princip alla läkare som varit på plats och i tjänst verkar ha skrivit under, säger en ledamot i Östra Skånes läkarförening till tidningen.

Vårdförbundet i Skåne beklagar det som hänt och vice ordförande Malin Tillgren ser läkarnas resonemang som enkelspårigt.

– Dagens vård är ett teamarbete och det är inte bara de medicinska diagnoserna som styr längre. Det handlar mer om att ha förståelse för alla delar; om att bygga team, utveckla vården, ta tillvara patienternas intressen, införa personcentrerad vård. Och förresten är det inte säkert att en läkare inom en specialitet har god kunskap inom helt andra. Jag tycker att deras resonemang faller, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida